Krédo optimisty

11. prosinec 2012 | 20.43 |
KRÉDO OPTIMISTY
Slibte si, ţe budete:
Tak silní, ţe vám nic nenaruší mír v duši.
Všem vykládat o zdraví, štěstí a úspěchu.
Všechny přátele přesvědčovat, ţe v nich něco je.
Na všem vidět tu lepší stránku a naplňovat svůj optimismus.
Myslet jenom na to nejlepší, pracovat jenom pro to nejlepší a očekávat jenom to nejlepší.
Stejně nadšeni z úspěchu druhých, jako jste nadšeni z úspěchu vlastního.
Zapomenete na chyby z minulosti a budete se snaţit o větší úspěchy v budoucnosti.
Pořád veselí a na každého ţivého tvora, kterého potkáte, se usmějete.
Věnovat zdokonalování své osoby tolik času, ţe vám nezůstane čas kritizovat jiné.
Natolik velkorysí, abyste se netrápili, natolik šlechetní, abyste se nezlobili, natolik silní, abyste se nebáli, a natolik šťastní, abyste si nepřipouštěli problémy.
Na sebe myslet jen v dobrém a tuto skutečnost budete hlásat celému světu - nikoli hlasitými slovy, ale velkými činy.
Žít ve víře, ţe celý svět máte na své straně, pokud dostojíte tomu nejlepšímu, co ve vás je.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře